Centre Teològic de Tortosa

D.E.C.A. (Declaració Ecleciàstica Competència Acadèmica)

Per ser mestre/a o professor/a de l’assignatura de Religió i Moral Catòlica cal...

  • Estar batejat/da (partida de bateig);
  • Tenir la titulació corresponent:
  • Nivell C de català / Mitjà de valencià;

A Infantil i Primària:

  • Títol de magisteri - Diplomat/da - Grau d’Infantil - Primària;
  • Estar en possessió de la D.E.C.A. d’Infantil i Primària;

A Secundària i Batxillerat:

  • Títol de llicenciat/da;
  • Estar en possessió de la D.E.C.A. per Secundària i Batxillerat;

Obtenir la D.E.I. (Declaració Eclesiàstica d’Idoneïtat): admissió per part de la Delegació d’Ensenyament de la Diòcesi per a ser mestre/a - professor/a de Religió, segons criteris d’idoneïtat fitxats pel bisbat.

Lliurament de la “Missio”: ser nomenat/da – enviat per atendre l’ensenyament de l’assignatura en una escola / institut.

 
You are here: